Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 630
Nom: Chatarina
Cognoms: Padres Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/09/1693

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 02/09/1693

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Chatarina, Magdalena, Teresa

Padrí: Salvi Coll Padres (Avi) Santa Maria de Camos

Padrina: Chatarina Clapera (avia) (Viuda) Sant Esteba de Bas