Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 629
Nom: Michel
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/11/1696

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/11/1696

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Michel, Mathia, Salvi, Joan

Padrí: Joan Riera

Padrina: Maria Padres viuda y usa y fructuaria de Casa den Padres