Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 628
Nom: Magdalena
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/08/1702

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 13/08/1702

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Magdalena, Francisca, Teresa

Padrí: Joan Riera Santa Maria de Camós

Padrina: Magdalena Clapera Sant Esteva de BasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joseph Valles

Tipus unió: Religiosa