Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 625
Nom: Esteva
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 27/04/1699

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 27/04/1699

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Esteva, Abdon, Baldiri

Padrí: Abdon Clapera Sant Esteva de Bas

Padrina: Maria Clapera y Lluti Porqueres