Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 624
Nom: Baldiri
Cognoms: Padrés Clapera
Pare: Salvi Padrés Coll (15/02/1666)
Mare: Magdalena Clapera FluviáNaixement/Bateig

Data de naixement: 02/02/1712

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 02/02/1712

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Michel Varfera amb llicencia de Mathia Riera

Noms bateig: Baldiri, Michel, Leto

Padrí: Joan Anton Salvatella Gerona

Padrina: Mariangela Clapera Sant Esteva de Bas