Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 62
Nom: Gertrudis
Cognoms: Padrés Batlle
Pare: Francisco Padrés Tinet
Mare: Francisca Batlle GimbernatNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/12/1806

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 28/12/1806

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Barthomeu Germá

Noms bateig: Gertrudis, Christina, Virgita

Padrí: Sebastiá Padrés Serinya

Padrina: Gertrudis Batlle Cors