Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 619
Nom: Pera
Cognoms: Padres
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 13/08/1690

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 13/08/1690

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Mathia Riera

Noms bateig: Pera, Salvi, Marianno

Padrí: Pera Comas -Cornella

Padrina: Marianna Coll Ramio -Sta. Maria de Camos