Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 613
Nom: Baldiri
Cognoms: Padrés Torras
Pare: Baldiri Padrés Coll (27/02/1684)
Mare: Francesca Torras UllastresNaixement/Bateig

Data de naixement: 01/06/1760

Lloc de naixement: Sant Vicen

Data bateig: 02/06/1760

Parròquia bateig: Sant Vicen

Oficiant bateig: Sebasti

Noms bateig: Salvi, Joseph

Padrí: Salvi Padr

Padrina: Margarida Coll Padr