Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 611
Nom: Isidro
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Isidro Coll Padrès
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 05/03/1679

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 05/03/1679

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Jauma Tallada

Noms bateig: Isidro, Salvi, Joan

Padrí: Isidro Marimont Torrent

Padrina: Maria Boris SarranaDefunció/Enterrament

Data defunció: 08/05/1680
Lloc defunció: Santa Maria de Camós
Data enterrament: 08/05/1680
Lloc enterrament: Santa Maria de Camós
Cementiri: Santa Maria de Camós