Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 610
Nom: Teresa
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Teresa Coll Padresa
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 22/11/1676

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 22/11/1676

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Noms bateig: Teresa, Patronilla, Cecilia(Casilia)

Padrí: Jaume Farro

Padrina: Montserrat FarroMatrimoni/Unió
Cònjugue: Antoni Vidal

Tipus unió: Religiosa