Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 608
Nom: Joan
Cognoms: Coll Padrés
Sobrenom: Joan Padrés Coll
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/03/1668

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 25/03/1668

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Josep, Banet

Padrí: Salvi Coll (Major) -Santa Maria de Camos

Padrina: Margarida Solana -Santa Maria de CamosMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Nicolau

Tipus unió: Religiosa