Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 607
Nom: Maria
Cognoms: Coll Padrés
Pare: Sebastia Coll
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 23/03/1667

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 23/03/1667

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Noms bateig: Margarida, Peronella

Padrí: Joseph Font -Santa Maria de Camos