Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 606
Nom: Salvador
Cognoms: PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: FoixaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Catarina Parich

Tipus unió: Religiosa