Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 605
Nom: Martiria
Cognoms: PadresNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamosMatrimoni/Unió
Cònjugue: Anna Muller

Tipus unió: Religiosa