Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 604
Nom: Pera
Cognoms: ComasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Coll

Data: 20/02/1680
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sta. Maria de Camos