Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 603
Nom: Maria
Cognoms: Padrès Coll
Pare: Joan Padrès
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvi Coll Padrés

Tipus unió: Religiosa