Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 602
Nom: Salvi
Cognoms: Coll Padrés
Pare: Salvi Coll
Mare: Magdalena CollNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Padrès Coll

Tipus unió: Religiosa