Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 601
Nom: Joan
Cognoms: Coll Padres
Pare: Sebastia Coll
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/01/1665

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 15/01/1665

Parròquia bateig: Santa Maria de Cam

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Joan, Pau, Josep

Padrí: Joan Vinyas -Palol de Revardit

Padrina: Anna Maria Masarnau -Santa Maria de Camos