Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 600
Nom: Salvador
Cognoms: Coll Padres
Pare: Sebastia Coll
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 28/08/1661

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Salvador, Saturni

Padrí: Salvador Riera -Foxa

Padrina: Maria Coll -Santa Maria de Camos