Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 599
Nom: Margarida
Cognoms: Coll
Pare: Salvi Coll
Mare: Magdalena CollNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 23/09/1659

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Margarida, Anna, Maria

Padrí: Miquel Taci - Palol de Reverdit

Padrina: Margarida Rocha Monera -BorgonyaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pera Comas

Data: 20/02/1680
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sta. Maria de Camos