Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 597
Nom: Maria
Cognoms: Padres Coll
Sobrenom: Maria Coll Padres
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 26/06/1670

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 26/06/1670

Parròquia bateig: Santa Maria Camos

Noms bateig: Maria, Tereza, Marianna

Padrí: Miquel Coll -Santa Maria Camos

Padrina: Maria Portella -Palol de Revardit