Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 596
Nom: Joseph
Cognoms: Padrés Coll
Sobrenom: Josep Coll Padrés
Pare: Salvi Coll Padrés
Mare: Maria Padrès CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 29/12/1672

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 29/12/1672

Oficiant bateig: Sebastia Riera

Noms bateig: Joseph, Joan, Tomás

Padrí: Josep Coll (Fadri)(Soltero) -Santa Maria de Camós

Padrina: Maria Masarnaua -Santa Maria de CamósDefunció/Enterrament

Data defunció: 14/06/1673
Lloc defunció: Sta. Maria de Cam
Data enterrament: 14/06/1673
Lloc enterrament: Sta. Maria de Camós