Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 595
Nom: Maria
Cognoms: Coll Padres
Pare: Salvi Coll
Mare: Magdalena CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/05/1660

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 31/05/1660

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Noms bateig: Maria, Magdalena, Marianna

Padrí: Narcis Trobat -Canet

Padrina: Marianna Crehueta -CortsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Baldiri Raminyo

Data: 21/01/1680
Tipus unió: Religiosa

Lloc: Sta Maria de Camos