Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 594
Nom: Salvi
Cognoms: Coll Padres
Pare: Sebastia Coll
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 15/06/1659

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 15/06/1659

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Salvi, Joseph

Padrí: Salvi Coll -Sta.Maria Camos

Padrina: Mariangela Vilagran -Granollers