Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 593
Nom: Sperança
Cognoms: Coll
Pare: Salvi Coll
Mare: Magdalena CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 31/08/1656

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 31/08/1656

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Joan Pera

Noms bateig: Sperança, Magdalena, Tereza

Padrí: Jaume Tunell Curtada

Padrina: Sperança Narcisa