Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 590
Nom: Francisca
Cognoms: Coll
Pare: Salvi Coll
Mare: Magdalena CollNaixement/Bateig

Data de naixement: 06/01/1654

Lloc de naixement: Santa Maria de Camos

Data bateig: 06/01/1654

Parròquia bateig: Santa Maria de Camos

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Francisca, Margarida, Anastasia

Padrí: Pons Vidal