Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 589
Nom: Joan
Cognoms: Padrès
Sobrenom: Senyor de Casa PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Margarida Padrès

Tipus unió: Religiosa