Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 588
Nom: Anna
Cognoms: Padrés
Pare: Joan Padrès
Mare: Margarida PadrèsNaixement/Bateig

Data de naixement: 25/02/1653

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 25/02/1653

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Oficiant bateig: Jaume Gallart

Noms bateig: Anna, Maria, Magdalena

Padrí: Pons Vidal Santa Maria de Camós

Padrina: Anna Puig Palol RevarditMatrimoni/Unió
Cònjugue: Joan Riera Jane

Tipus unió: Religiosa