Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 586
Nom: Marianna
Cognoms: PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Jaume Llapart

Tipus unió: Religiosa