Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 582
Nom: Tomas
Cognoms: Dalmau PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: Santa Maria de CamMatrimoni/Unió
Cònjugue: Theresa Sallera

Tipus unió: Religiosa