Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 580
Nom: Clara
Cognoms: Padrès GrieraNaixement/Bateig

Lloc de naixement: VicMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miquel Guardiola Magri

Tipus unió: Religiosa