Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 58
Nom: Narcis
Cognoms: Padrés Vidal
Pare: Joan Padrés Rispau (24/07/1795)
Mare: Maria Vidal Ferre-PagesNaixement/Bateig

Data de naixement: 24/09/1827

Lloc de naixement: Sant Mori

Data bateig: 25/09/1827

Parròquia bateig: Sant Maurici de Sant Mori

Oficiant bateig: Palladius Ferrer

Noms bateig: Narcis, Joseph, Esteve

Padrí: Pere Padrés

Padrina: Maria Rispau