Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 579
Nom: Isidre
Cognoms: FeixasNaixement/Bateig

Lloc de naixement: EsponellMatrimoni/Unió
Cònjugue: Escolastica Trias Padrés

Tipus unió: Religiosa