Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 573
Nom: Francesc
Cognoms: Bellver TuronNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CelraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Paula Pag Padrés

Tipus unió: Religiosa