Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 573
Nom: Francesc
Cognoms: Bellver Turon



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Celra



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Paula Pag Padrés

Tipus unió: Religiosa