Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 57
Nom: Luisa
Cognoms: Sala Padrés
Pare: José Sala
Mare: Margarita Padrès Johera (08/11/1809)Naixement/Bateig

Data de naixement: 18/12/1850

Lloc de naixement: Corçá

Data bateig: 20/12/1850

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corçá

Noms bateig: Luisa, Catalina, Teresa