Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 569
Nom: Theresa
Cognoms: Roura TrullasMatrimoni/Unió
Cònjugue: Salvi Escarra Padrés

Tipus unió: Religiosa