Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 568
Nom: Salvi
Cognoms: Escarra PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: ?Matrimoni/Unió
Cònjugue: Theresa Roura Trullas

Tipus unió: Religiosa