Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 567
Nom: Magdalena
Cognoms: Jou ClavagueraNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CiuranaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francesc Llapart Padrés

Tipus unió: Religiosa