Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 566
Nom: Francesc
Cognoms: Llapart Padrés
Pare: Jaume Llapart
Mare: Marianna PadrèsNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CiuranaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Magdalena Jou Clavaguera

Tipus unió: Religiosa