Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 565
Nom: Rafael
Cognoms: PannonNaixement/Bateig

Lloc de naixement: L'EscalaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Francisca Serra Padrés

Tipus unió: Religiosa