Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 56
Nom: Maria
Cognoms: Sala Padrés
Sobrenom: Maria Sula Padrés
Pare: José Sala
Mare: Margarita Padrès Johera (08/11/1809)Naixement/Bateig

Data de naixement: 20/12/1847

Lloc de naixement: Cor

Data bateig: 21/12/1847

Parròquia bateig: Santa Basilisa

Noms bateig: Maria, Margarita, Antonia