Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 559
Nom: Maria
Cognoms: Aulet PosadaNaixement/Bateig

Lloc de naixement: ViladamíMatrimoni/Unió
Cònjugue: Josep Masdevall Padrés

Tipus unió: Religiosa