Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 558
Nom: Josep
Cognoms: Masdevall Padrés
Pare: Joseph Masdevall Coll
Mare: Magdalena Padrés Pons (25/07/1736)



Naixement/Bateig

Lloc de naixement: Palol de Revardit



Matrimoni/Unió
Cònjugue: Maria Aulet Posada

Tipus unió: Religiosa