Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 556
Nom: Caterina
Cognoms: Masdevall Padrés
Sobrenom: Caterina Masdevall Masdevall
Pare: Joseph Masdevall Coll
Mare: Magdalena Padrés Pons (25/07/1736)Naixement/Bateig

Data de naixement: 01/11/1766

Lloc de naixement: Palol de Revardit

Data bateig: 01/11/1766

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Caterina, Maria, RosaMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Pou Mer

Tipus unió: Religiosa