Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 554
Nom: Narcisa
Cognoms: Callis PadrésNaixement/Bateig

Lloc de naixement: NiMatrimoni/Unió
Cònjugue: Pere Font

Tipus unió: Religiosa