Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 553
Nom: Narcisa
Cognoms: LlavaneraNaixement/Bateig

Lloc de naixement: PontMatrimoni/Unió
Cònjugue: Sebastiá Vidal Padrés (17/11/1699)

Tipus unió: Religiosa