Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 552
Nom: Sebastiá
Cognoms: Vidal Padrés
Pare: Antoni Vidal
Mare: Teresa Padrés Coll (22/11/1676)Naixement/Bateig

Data de naixement: 17/11/1699

Lloc de naixement: Santa Maria de Camós

Data bateig: 17/11/1699

Parròquia bateig: Santa Maria de Camós

Noms bateig: Sebastiá, Antoni, JosephMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcisa Llavanera

Tipus unió: Religiosa