Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 550
Nom: Magdalena
Cognoms: PadrèsMatrimoni/Unió
Cònjugue: Miguel Vidal

Tipus unió: Religiosa