Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 55
Nom: Juan
Cognoms: Sala Padrés
Pare: José Sala
Mare: Margarita Padrès Johera (08/11/1809)Naixement/Bateig

Data de naixement: 29/01/1853

Lloc de naixement: Corsá

Data bateig: 30/01/1853

Parròquia bateig: Santa Basilisa de Corsà

Noms bateig: Juan, Jose, Francisco