Fitxa de la persona


Detall
Arbre genealògic
Documents
Imatges


Detall


Dades personals

Codi: 545
Nom: Bernat
Cognoms: CallisNaixement/Bateig

Lloc de naixement: CamalleraMatrimoni/Unió
Cònjugue: Narcisa Padrès

Tipus unió: Religiosa